Jezioro Choczewskie

Jezioro Choczewskie (obszar dorzecza Wisły) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Gdańsk znajduje się na terenie Polski, województwo pomorskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Choczewskie, województwo pomorskie

Jezioro ChoczewskieDane
Współrzędne jeziora17.5543996745 / 54.4414202541
Kod jezioraPLLW21050
Województwopomorskie
WIOŚGdańsk
DorzeczeWisły
Region wodnyregion wodny Dolnej Wisły
Powierzchnia jeziora177.7 hektarów
Objetość wód jeziora6345.3 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Choczewskie

Jezioro ChoczewskieWynik
Rok badań2010
Typ abiotyczny1b
Przewodność [µS/cm]164
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
0.1
Widzialność [m]3.6
Azot ogólny  [mgN/l]1.07
Fosfor ogólny [mgP/l]0.075
Chlorofil 'a’  [µg/l]5.4
Fitoplankton PMPL0.24
Makrofity ESMI0,984*
Fitobentos IOJ 0.601
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego BARDZO DOBRY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPDOBRY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośredni
Ocena niepewności stanu chemicznegośrednio niski
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANU
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG