Jezioro Cichowo

Jezioro Cichowo (obszar dorzecza Odry) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Poznań znajduje się na terenie Polski, województwo wielkopolskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Cichowo, województwo wielkopolskie

Jezioro CichowoDane
Współrzędne jeziora16.5852493133 / 51.5951941111
Kod jezioraPLLW10124
Województwowielkopolskie
WIOŚPoznań
DorzeczeOdry
Region wodnyregion wodny Warty
Powierzchnia jeziora108.2 hektarów
Objetość wód jeziora6502.2 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Cichowo

Jezioro CichowoWynik
Rok badań2013
Typ abiotyczny3a
Przewodność [µS/cm]633
% O2 w hypolimnionie0
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]1.6
Azot ogólny  [mgN/l]1.61
Fosfor ogólny [mgP/l]0.035
Chlorofil 'a’  [µg/l]19.6
Fitoplankton PMPL2.75
Makrofity ESMI0.48
Fitobentos IOJ 0.809
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego UMIARKOWANY
Ocena stanu chemicznego PON. DOBREGO
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośredni
Ocena niepewności stanu chemicznegośrednio wysoki
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja, presja chemiczna (substancje priorytetowe)
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG