Jezioro Krzycko

Jezioro Krzycko (obszar dorzecza Odry) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Poznań znajduje się na terenie Polski, województwo wielkopolskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Krzycko, województwo wielkopolskie

Jezioro KrzyckoDane
Współrzędne jeziora16.2705614323 / 51.5309332595
Kod jezioraPLLW10001
Województwowielkopolskie
WIOŚPoznań
DorzeczeOdry
Region wodnyregion wodny Środkowej Odry
Powierzchnia jeziora80.1 hektarów
Objetość wód jeziora3511.1 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Krzycko

Jezioro KrzyckoWynik
Rok badań2012
Typ abiotyczny3b
Przewodność [µS/cm]470
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
0
Widzialność [m]1.2
Azot ogólny  [mgN/l]2.58
Fosfor ogólny [mgP/l]0.129
Chlorofil 'a’  [µg/l]39.1
Fitoplankton PMPL
Makrofity ESMI
Fitobentos IOJ 0.821
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetyczne
Ocena stanu/potencjału ekologicznego UMIARKOWANY
Ocena stanu chemicznego brak oceny
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośredni
Ocena niepewności stanu chemicznegobrak oceny
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG