Jezioro Wielkie

Jezioro Wielkie (obszar dorzecza Odry) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Poznań znajduje się na terenie Polski, województwo wielkopolskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Wielkie, województwo wielkopolskie

Jezioro WielkieDane
Współrzędne jeziora16.2027090966 / 51.5819099111
Kod jezioraPLLW10018
Województwowielkopolskie
WIOŚPoznań
DorzeczeOdry
Region wodnyregion wodny Środkowej Odry
Powierzchnia jeziora51.2 hektarów
Objetość wód jeziora641 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Wielkie

Jezioro WielkieWynik
Rok badań2014
Typ abiotyczny3b
Przewodność [µS/cm]445
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
11.6
Widzialność [m]0.4
Azot ogólny  [mgN/l]3.25
Fosfor ogólny [mgP/l]0.29
Chlorofil 'a’  [µg/l]159.3
Fitoplankton PMPL4.93
Makrofity ESMI0.086
Fitobentos IOJ 
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetyczne
Ocena stanu/potencjału ekologicznego ZŁY
Ocena stanu chemicznego brak oceny
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio niski
Ocena niepewności stanu chemicznegobrak oceny
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG