Jezioro Dolskie Wielkie

Jezioro Dolskie Wielkie (obszar dorzecza Odry) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Poznań znajduje się na terenie Polski, województwo wielkopolskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Dolskie Wielkie, województwo wielkopolskie

Jezioro Dolskie WielkieDane
Współrzędne jeziora17.0147241975 / 51.5849281381
Kod jezioraPLLW10123
Województwowielkopolskie
WIOŚPoznań
DorzeczeOdry
Region wodnyregion wodny Warty
Powierzchnia jeziora166.6 hektarów
Objetość wód jeziora2852.2 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Dolskie Wielkie

Jezioro Dolskie WielkieWynik
Rok badań2011
Typ abiotyczny3b
Przewodność [µS/cm]527
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
7.4
Widzialność [m]0.5
Azot ogólny  [mgN/l]3.13
Fosfor ogólny [mgP/l]0.069
Chlorofil 'a’  [µg/l]93.9
Fitoplankton PMPL
Makrofity ESMI
Fitobentos IOJ 0.75
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetyczne
Ocena stanu/potencjału ekologicznego ZŁY
Ocena stanu chemicznego brak oceny
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośredni
Ocena niepewności stanu chemicznegobrak oceny
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUgospodarka komunalna, rolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja, zasilanie wewnętrzne
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG