Jezioro Januszewskie

Jezioro Januszewskie (obszar dorzecza Wisły) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Olsztyn znajduje się na terenie Polski, województwo warmińsko-mazurskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Januszewskie, województwo warmińsko-mazurskie

Jezioro JanuszewskieDane
Współrzędne jeziora19.2914057220 / 53.4339173839
Kod jezioraPLLW20754
Województwowarmińsko-mazurskie
WIOŚOlsztyn
DorzeczeWisły
Region wodnyregion wodny Dolnej Wisły
Powierzchnia jeziora111.25 hektarów
Objetość wód jeziora3454 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Januszewskie

Jezioro JanuszewskieWynik
Rok badań2014
Typ abiotyczny3b
Przewodność [µS/cm]372
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
7.7
Widzialność [m]0.5
Azot ogólny  [mgN/l]3.06
Fosfor ogólny [mgP/l]0.054
Chlorofil 'a’  [µg/l]74.7
Fitoplankton PMPL4.22
Makrofity ESMI0.203
Fitobentos IOJ 0.76
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego ZŁY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio niski
Ocena niepewności stanu chemicznegośredni
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG