Jezioro Jaroszewskie

Jezioro Jaroszewskie (obszar dorzecza Odry) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Poznań znajduje się na terenie Polski, województwo wielkopolskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Jaroszewskie, województwo wielkopolskie

Jezioro JaroszewskieDane
Współrzędne jeziora16.0545801174 / 52.3745593910
Kod jezioraPLLW10287
Województwowielkopolskie
WIOŚPoznań
DorzeczeOdry
Region wodnyregion wodny Warty
Powierzchnia jeziora92.2 hektarów
Objetość wód jeziora13085.3 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Jaroszewskie

Jezioro JaroszewskieWynik
Rok badań2013
Typ abiotyczny2a
Przewodność [µS/cm]494
% O2 w hypolimnionie1.5
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]2.7
Azot ogólny  [mgN/l]1.24
Fosfor ogólny [mgP/l]0.054
Chlorofil 'a’  [µg/l]18.2
Fitoplankton PMPL2.66
Makrofity ESMI0.631
Fitobentos IOJ 
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetyczne
Ocena stanu/potencjału ekologicznego UMIARKOWANY
Ocena stanu chemicznego brak oceny
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio niski
Ocena niepewności stanu chemicznegobrak oceny
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG