Jezioro Lutomskie

Jezioro Lutomskie (obszar dorzecza Odry) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Poznań znajduje się na terenie Polski, województwo wielkopolskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Lutomskie, województwo wielkopolskie

Jezioro LutomskieDane
Współrzędne jeziora16.0727173180 / 52.3722913338
Kod jezioraPLLW10285
Województwowielkopolskie
WIOŚPoznań
DorzeczeOdry
Region wodnyregion wodny Warty
Powierzchnia jeziora172.7 hektarów
Objetość wód jeziora11625.7 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Lutomskie

Jezioro LutomskieWynik
Rok badań2015
Typ abiotyczny3a
Przewodność [µS/cm]489
% O2 w hypolimnionie0
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]0.9
Azot ogólny  [mgN/l]1.93
Fosfor ogólny [mgP/l]0.142
Chlorofil 'a’  [µg/l]83.5
Fitoplankton PMPL4.86
Makrofity ESMI0.262
Fitobentos IOJ 0.611
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego ZŁY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośredni
Ocena niepewności stanu chemicznegowysoki
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUgospodarka komunalna, rolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG