Jezioro Jemieliste

Jezioro Jemieliste (obszar dorzecza Niemna) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Białystok znajduje się na terenie Polski, województwo podlaskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Jemieliste, województwo podlaskie

Jezioro JemielisteDane
Współrzędne jeziora22.4332287240 / 54.1040066987
Kod jezioraPLLW30019
Województwopodlaskie
WIOŚBiałystok
DorzeczeNiemna
Region wodnyregion wodny Niemna
Powierzchnia jeziora58.8 hektarów
Objetość wód jeziora4402.4 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Jemieliste

Jezioro JemielisteWynik
Rok badań2013
Typ abiotyczny5a
Przewodność [µS/cm]257
% O2 w hypolimnionie1.6
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]2.8
Azot ogólny  [mgN/l]1.65
Fosfor ogólny [mgP/l]0.012
Chlorofil 'a’  [µg/l]8.3
Fitoplankton PMPL1.36
Makrofity ESMI0.346
Fitobentos IOJ 0.938
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetyczneponiżej dobrego
Ocena stanu/potencjału ekologicznego UMIARKOWANY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośredni
Ocena niepewności stanu chemicznegośredni
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG