Jezioro Zusno

Jezioro Zusno (obszar dorzecza Wisły) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Białystok znajduje się na terenie Polski, województwo podlaskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Zusno, województwo podlaskie

Jezioro ZusnoDane
Współrzędne jeziora22.4314750796 / 54.1239489997
Kod jezioraPLLW30008
Województwopodlaskie
WIOŚBiałystok
DorzeczeWisły
Region wodnyregion wodny Środkowej Wisły
Powierzchnia jeziora61.8 hektarów
Objetość wód jeziora3708 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Zusno

Jezioro ZusnoWynik
Rok badańNie badano
Typ abiotyczny6a
Przewodność [µS/cm]
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]
Azot ogólny  [mgN/l]
Fosfor ogólny [mgP/l]
Chlorofil 'a’  [µg/l]
Fitoplankton PMPL
Makrofity ESMI
Fitobentos IOJ 
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetyczne
Ocena stanu/potencjału ekologicznego UMIARKOWANY
Ocena stanu chemicznego brak oceny
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośredni
Ocena niepewności stanu chemicznegobrak oceny
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszona
Żródło ocenocena ekstrapolowana na podstawie presji
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG