Jezioro Krzywe Filipowskie

Jezioro Krzywe Filipowskie (obszar dorzecza Pregoły) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Białystok znajduje się na terenie Polski, województwo podlaskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Krzywe Filipowskie, województwo podlaskie

Jezioro Krzywe FilipowskieDane
Współrzędne jeziora22.3851569002 / 54.1406308061
Kod jezioraPLLW30585
Województwopodlaskie
WIOŚBiałystok
DorzeczePregoły
Region wodnyregion wodny Łyny i Węgorapy
Powierzchnia jeziora51.3 hektarów
Objetość wód jeziora3947.5 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Krzywe Filipowskie

Jezioro Krzywe FilipowskieWynik
Rok badań2013
Typ abiotyczny6a
Przewodność [µS/cm]332
% O2 w hypolimnionie0.8
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]3
Azot ogólny  [mgN/l]0.97
Fosfor ogólny [mgP/l]0.009
Chlorofil 'a’  [µg/l]5.3
Fitoplankton PMPL0.71
Makrofity ESMI0.452
Fitobentos IOJ 0.689
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN0.76
Substancje syntetyczne i niesyntetyczneponiżej dobrego
Ocena stanu/potencjału ekologicznego UMIARKOWANY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio niski
Ocena niepewności stanu chemicznegośredni
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG