Jezioro Boczne

Jezioro Boczne (obszar dorzecza Pregoły) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Białystok znajduje się na terenie Polski, województwo podlaskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Boczne, województwo podlaskie

Jezioro BoczneDane
Współrzędne jeziora22.3850331436 / 54.1630457862
Kod jezioraPLLW30588
Województwopodlaskie
WIOŚBiałystok
DorzeczePregoły
Region wodnyregion wodny Łyny i Węgorapy
Powierzchnia jeziora58.3 hektarów
Objetość wód jeziora8891.5 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Boczne

Jezioro BoczneWynik
Rok badań2013
Typ abiotyczny5a
Przewodność [µS/cm]262
% O2 w hypolimnionie5.6
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]3.1
Azot ogólny  [mgN/l]0.89
Fosfor ogólny [mgP/l]0.014
Chlorofil 'a’  [µg/l]7.4
Fitoplankton PMPL1.5
Makrofity ESMI0.474
Fitobentos IOJ 0.822
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetyczneponiżej dobrego
Ocena stanu/potencjału ekologicznego UMIARKOWANY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośredni
Ocena niepewności stanu chemicznegośredni
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG