Jezioro Koskowickie

Jezioro Koskowickie (obszar dorzecza Odry) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Wrocław znajduje się na terenie Polski, województwo dolnośląskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Koskowickie, województwo dolnośląskie

Jezioro KoskowickieDane
Współrzędne jeziora16.1532235818 / 51.1127765564
Kod jezioraPLLW30740
Województwodolnośląskie
WIOŚWrocław
DorzeczeOdry
Region wodnyregion wodny Środkowej Odry
Powierzchnia jeziora53.5 hektarów
Objetość wód jeziora588.5 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Koskowickie

Jezioro KoskowickieWynik
Rok badańNie badano
Typ abiotyczny3b
Przewodność [µS/cm]
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]
Azot ogólny  [mgN/l]
Fosfor ogólny [mgP/l]
Chlorofil 'a’  [µg/l]
Fitoplankton PMPL
Makrofity ESMI
Fitobentos IOJ 
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetyczne
Ocena stanu/potencjału ekologicznego SŁABY/ZŁY
Ocena stanu chemicznego brak oceny
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio niski
Ocena niepewności stanu chemicznegobrak oceny
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja
Żródło ocenocena ekstrapolowana na podstawie presji
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG