Jezioro Leleskie

Jezioro Leleskie (obszar dorzecza Pregoły) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Olsztyn znajduje się na terenie Polski, województwo warmińsko-mazurskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Leleskie, województwo warmińsko-mazurskie

Jezioro LeleskieDane
Współrzędne jeziora20.5109155864 / 53.3825556888
Kod jezioraPLLW30433
Województwowarmińsko-mazurskie
WIOŚOlsztyn
DorzeczePregoły
Region wodnyregion wodny Łyny i Węgorapy
Powierzchnia jeziora423.5 hektarów
Objetość wód jeziora51789.5 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Leleskie

Jezioro LeleskieWynik
Rok badań2012
Typ abiotyczny5a
Przewodność [µS/cm]281
% O2 w hypolimnionie25.3
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]5
Azot ogólny  [mgN/l]0.76
Fosfor ogólny [mgP/l]0.027
Chlorofil 'a’  [µg/l]4.1
Fitoplankton PMPL0.7
Makrofity ESMI0,637*
Fitobentos IOJ 0.8
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN1
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego BARDZO DOBRY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPDOBRY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio wysoki
Ocena niepewności stanu chemicznegośrednio niski
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANU
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG