Jezioro Lusowskie

Jezioro Lusowskie (obszar dorzecza Odry) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Poznań znajduje się na terenie Polski, województwo wielkopolskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Lusowskie, województwo wielkopolskie

Jezioro LusowskieDane
Współrzędne jeziora16.3943199810 / 52.2549305196
Kod jezioraPLLW10255
Województwowielkopolskie
WIOŚPoznań
DorzeczeOdry
Region wodnyregion wodny Warty
Powierzchnia jeziora121.9 hektarów
Objetość wód jeziora10479.9 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Lusowskie

Jezioro LusowskieWynik
Rok badań2015
Typ abiotyczny3a
Przewodność [µS/cm]684
% O2 w hypolimnionie0
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]3
Azot ogólny  [mgN/l]1.93
Fosfor ogólny [mgP/l]0.052
Chlorofil 'a’  [µg/l]8.7
Fitoplankton PMPL1.01
Makrofity ESMI0.7
Fitobentos IOJ 0.873
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego DOBRY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPDOBRY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośredni
Ocena niepewności stanu chemicznegośredni
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANU
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG