Jezioro Niepruszewskie

Jezioro Niepruszewskie (obszar dorzecza Odry) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Poznań znajduje się na terenie Polski, województwo wielkopolskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Niepruszewskie, województwo wielkopolskie

Jezioro NiepruszewskieDane
Współrzędne jeziora16.3725582396 / 52.2208833094
Kod jezioraPLLW10134
Województwowielkopolskie
WIOŚPoznań
DorzeczeOdry
Region wodnyregion wodny Warty
Powierzchnia jeziora242.3 hektarów
Objetość wód jeziora7578.3 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Niepruszewskie

Jezioro NiepruszewskieWynik
Rok badań2013
Typ abiotyczny3b
Przewodność [µS/cm]712
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
7.1
Widzialność [m]1
Azot ogólny  [mgN/l]4.37
Fosfor ogólny [mgP/l]0.052
Chlorofil 'a’  [µg/l]18.9
Fitoplankton PMPL1.94
Makrofity ESMI
Fitobentos IOJ 
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetyczne
Ocena stanu/potencjału ekologicznego UMIARKOWANY
Ocena stanu chemicznego brak oceny
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośredni
Ocena niepewności stanu chemicznegobrak oceny
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG