Jezioro Strykowskie

Jezioro Strykowskie (obszar dorzecza Odry) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Poznań znajduje się na terenie Polski, województwo wielkopolskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Strykowskie, województwo wielkopolskie

Jezioro StrykowskieDane
Współrzędne jeziora16.3542628000 / 52.1431621911
Kod jezioraPLLW10133
Województwowielkopolskie
WIOŚPoznań
DorzeczeOdry
Region wodnyregion wodny Warty
Powierzchnia jeziora305.3 hektarów
Objetość wód jeziora13637.4 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Strykowskie

Jezioro StrykowskieWynik
Rok badań2013
Typ abiotyczny3b
Przewodność [µS/cm]644
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
0.3
Widzialność [m]0.8
Azot ogólny  [mgN/l]3.84
Fosfor ogólny [mgP/l]0.074
Chlorofil 'a’  [µg/l]57.3
Fitoplankton PMPL3.31
Makrofity ESMI0.23
Fitobentos IOJ 0.899
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego SŁABY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośredni
Ocena niepewności stanu chemicznegośredni
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja, zasilanie wewnętrzne
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG