Jezioro Luterskie

Jezioro Luterskie (obszar dorzecza Pregoły) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Olsztyn znajduje się na terenie Polski, województwo warmińsko-mazurskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Luterskie, województwo warmińsko-mazurskie

Jezioro LuterskieDane
Współrzędne jeziora20.5114566123 / 53.5936878279
Kod jezioraPLLW30465
Województwowarmińsko-mazurskie
WIOŚOlsztyn
DorzeczePregoły
Region wodnyregion wodny Łyny i Węgorapy
Powierzchnia jeziora691.1 hektarów
Objetość wód jeziora49824.5 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Luterskie

Jezioro LuterskieWynik
Rok badań2015
Typ abiotyczny5a
Przewodność [µS/cm]315
% O2 w hypolimnionie3.7
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]3.5
Azot ogólny  [mgN/l]0.96
Fosfor ogólny [mgP/l]0.02
Chlorofil 'a’  [µg/l]4.4
Fitoplankton PMPL0.36
Makrofity ESMI0.788
Fitobentos IOJ 0.816
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego BARDZO DOBRY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPDOBRY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio wysoki
Ocena niepewności stanu chemicznegośredni
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANU
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG