Jezioro Stryjewskie

Jezioro Stryjewskie (obszar dorzecza Pregoły) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Olsztyn znajduje się na terenie Polski, województwo warmińsko-mazurskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Stryjewskie, województwo warmińsko-mazurskie

Jezioro StryjewskieDane
Współrzędne jeziora20.5942033673 / 53.5514533162
Kod jezioraPLLW30412
Województwowarmińsko-mazurskie
WIOŚOlsztyn
DorzeczePregoły
Region wodnyregion wodny Łyny i Węgorapy
Powierzchnia jeziora67.5 hektarów
Objetość wód jeziora1740.8 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Stryjewskie

Jezioro StryjewskieWynik
Rok badań2015
Typ abiotyczny6b
Przewodność [µS/cm]355
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
0.5
Widzialność [m]0.8
Azot ogólny  [mgN/l]2.03
Fosfor ogólny [mgP/l]0.061
Chlorofil 'a’  [µg/l]52
Fitoplankton PMPL3.42
Makrofity ESMI0.341
Fitobentos IOJ 0.74
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetyczneponiżej dobrego
Ocena stanu/potencjału ekologicznego SŁABY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośredni
Ocena niepewności stanu chemicznegośredni
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG