Jezioro Mausz

Jezioro Mausz (obszar dorzecza Wisły) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Gdańsk znajduje się na terenie Polski, województwo pomorskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Mausz, województwo pomorskie

Jezioro MauszDane
Współrzędne jeziora17.4427711478 / 54.1244215581
Kod jezioraPLLW20967
Województwopomorskie
WIOŚGdańsk
DorzeczeWisły
Region wodnyregion wodny Dolnej Wisły
Powierzchnia jeziora386.4 hektarów
Objetość wód jeziora49550.5 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Mausz

Jezioro MauszWynik
Rok badań2014
Typ abiotyczny2a
Przewodność [µS/cm]199
% O2 w hypolimnionie0
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]4.4
Azot ogólny  [mgN/l]0.62
Fosfor ogólny [mgP/l]0.019
Chlorofil 'a’  [µg/l]4.8
Fitoplankton PMPL1.34
Makrofity ESMI0,628*
Fitobentos IOJ 0.681
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego DOBRY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPDOBRY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio wysoki
Ocena niepewności stanu chemicznegowysoki
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANU
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG