Jezioro Pobondzie

Jezioro Pobondzie (obszar dorzecza Niemna) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Białystok znajduje się na terenie Polski, województwo podlaskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Pobondzie, województwo podlaskie

Jezioro PobondzieDane
Współrzędne jeziora22.5631962925 / 54.1822975943
Kod jezioraPLLW30603
Województwopodlaskie
WIOŚBiałystok
DorzeczeNiemna
Region wodnyregion wodny Niemna
Powierzchnia jeziora53.1 hektarów
Objetość wód jeziora1917.7 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Pobondzie

Jezioro PobondzieWynik
Rok badań2002
Typ abiotyczny6a
Przewodność [µS/cm]
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]
Azot ogólny  [mgN/l]
Fosfor ogólny [mgP/l]
Chlorofil 'a’  [µg/l]
Fitoplankton PMPL
Makrofity ESMI
Fitobentos IOJ 
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetyczne
Ocena stanu/potencjału ekologicznego brak oceny
Ocena stanu chemicznego brak oceny
Ocena stanu JCWPbrak oceny
Ocena niepewności stanu ekologicznegobrak oceny
Ocena niepewności stanu chemicznegobrak oceny
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANU
Żródło ocenbrak oceny
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG