Jezioro Pomorze

Jezioro Pomorze (obszar dorzecza Niemna) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Białystok znajduje się na terenie Polski, województwo podlaskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Pomorze, województwo podlaskie

Jezioro PomorzeDane
Współrzędne jeziora23.2425034421 / 54.0212167128
Kod jezioraPLLW30670
Województwopodlaskie
WIOŚBiałystok
DorzeczeNiemna
Region wodnyregion wodny Niemna
Powierzchnia jeziora295.4 hektarów
Objetość wód jeziora25260.5 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Pomorze

Jezioro PomorzeWynik
Rok badań2015
Typ abiotyczny6a
Przewodność [µS/cm]432
% O2 w hypolimnionie0.8
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]2
Azot ogólny  [mgN/l]1.15
Fosfor ogólny [mgP/l]0.034
Chlorofil 'a’  [µg/l]11.9
Fitoplankton PMPL1.84
Makrofity ESMI0.477
Fitobentos IOJ 0.693
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN0.4
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego UMIARKOWANY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio niski
Ocena niepewności stanu chemicznegośredni
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUgospodarka komunalna, rolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG