Jezioro Popielewskie

Jezioro Popielewskie (obszar dorzecza Odry) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Poznań znajduje się na terenie Polski, województwo wielkopolskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Popielewskie, województwo wielkopolskie

Jezioro PopielewskieDane
Współrzędne jeziora17.5215596392 / 52.3430819783
Kod jezioraPLLW10429
Województwowielkopolskie
WIOŚPoznań
DorzeczeOdry
Region wodnyregion wodny Warty
Powierzchnia jeziora300 hektarów
Objetość wód jeziora34656.3 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Popielewskie

Jezioro PopielewskieWynik
Rok badań2015
Typ abiotyczny3a
Przewodność [µS/cm]612
% O2 w hypolimnionie5.7
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]2.1
Azot ogólny  [mgN/l]1.43
Fosfor ogólny [mgP/l]0.246
Chlorofil 'a’  [µg/l]33.3
Fitoplankton PMPL4.19
Makrofity ESMI
Fitobentos IOJ 
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN0.53
Substancje syntetyczne i niesyntetyczne
Ocena stanu/potencjału ekologicznego ZŁY
Ocena stanu chemicznego brak oceny
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio niski
Ocena niepewności stanu chemicznegobrak oceny
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja, zasilanie wewnętrzne
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG