Jezioro Pozezdrze

Jezioro Pozezdrze (obszar dorzecza Pregoły) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Olsztyn znajduje się na terenie Polski, województwo warmińsko-mazurskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Pozezdrze, województwo warmińsko-mazurskie

Jezioro PozezdrzeDane
Współrzędne jeziora21.5328764653 / 54.0833381267
Kod jezioraPLLW30560
Województwowarmińsko-mazurskie
WIOŚOlsztyn
DorzeczePregoły
Region wodnyregion wodny Łyny i Węgorapy
Powierzchnia jeziora122.5 hektarów
Objetość wód jeziora2259.2 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Pozezdrze

Jezioro PozezdrzeWynik
Rok badań2014
Typ abiotyczny6b
Przewodność [µS/cm]245
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
7.6
Widzialność [m]1.1
Azot ogólny  [mgN/l]1.35
Fosfor ogólny [mgP/l]0.054
Chlorofil 'a’  [µg/l]18.8
Fitoplankton PMPL2.24
Makrofity ESMI0.369
Fitobentos IOJ 0.843
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego UMIARKOWANY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio niski
Ocena niepewności stanu chemicznegośredni
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG