Jezioro Seksty i Kaczerajno

Jezioro Seksty i Kaczerajno (obszar dorzecza Wisły) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Olsztyn znajduje się na terenie Polski, województwo warmińsko-mazurskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Seksty i Kaczerajno, województwo warmińsko-mazurskie

Jezioro Seksty i KaczerajnoDane
Współrzędne jeziora21.4557157715 / 53.4133392459
Kod jezioraPLLW31234
Województwowarmińsko-mazurskie
WIOŚOlsztyn
DorzeczeWisły
Region wodnyregion wodny Środkowej Wisły
Powierzchnia jeziorabrak danych hektarów
Objetość wód jeziorabrak danych metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Seksty i Kaczerajno

Jezioro Seksty i KaczerajnoWynik
Rok badańNie badano
Typ abiotyczny6a
Przewodność [µS/cm]
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]
Azot ogólny  [mgN/l]
Fosfor ogólny [mgP/l]
Chlorofil 'a’  [µg/l]
Fitoplankton PMPL
Makrofity ESMI
Fitobentos IOJ 
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetyczne
Ocena stanu/potencjału ekologicznego brak oceny
Ocena stanu chemicznego brak oceny
Ocena stanu JCWPbrak oceny
Ocena niepewności stanu ekologicznegobrak oceny
Ocena niepewności stanu chemicznegobrak oceny
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANU
Żródło ocenbrak oceny
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG