Jezioro Skanda

Jezioro Skanda (obszar dorzecza Pregoły) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Olsztyn znajduje się na terenie Polski, województwo warmińsko-mazurskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Skanda, województwo warmińsko-mazurskie

Jezioro SkandaDane
Współrzędne jeziora20.3149224458 / 53.4518090659
Kod jezioraPLLW30447
Województwowarmińsko-mazurskie
WIOŚOlsztyn
DorzeczePregoły
Region wodnyregion wodny Łyny i Węgorapy
Powierzchnia jeziora51.1 hektarów
Objetość wód jeziora2963.8 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Skanda

Jezioro SkandaWynik
Rok badań2014
Typ abiotyczny5a
Przewodność [µS/cm]320
% O2 w hypolimnionie1.2
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]1.1
Azot ogólny  [mgN/l]1.37
Fosfor ogólny [mgP/l]0.054
Chlorofil 'a’  [µg/l]37.7
Fitoplankton PMPL4.49
Makrofity ESMI0.294
Fitobentos IOJ 0.842
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego ZŁY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio niski
Ocena niepewności stanu chemicznegośredni
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG