Jezioro Suskie Wielkie

Jezioro Suskie Wielkie (obszar dorzecza Wisły) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Bydgoszcz znajduje się na terenie Polski, województwo kujawsko-pomorskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Suskie Wielkie, województwo kujawsko-pomorskie

Jezioro Suskie WielkieDane
Współrzędne jeziora18.0102663286 / 53.2521949063
Kod jezioraPLLW20437
Województwokujawsko-pomorskie
WIOŚBydgoszcz
DorzeczeWisły
Region wodnyregion wodny Dolnej Wisły
Powierzchnia jeziora50 hektarów
Objetość wód jeziora863.8 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Suskie Wielkie

Jezioro Suskie WielkieWynik
Rok badań2014
Typ abiotyczny3b
Przewodność [µS/cm]462
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
8
Widzialność [m]0.5
Azot ogólny  [mgN/l]2.67
Fosfor ogólny [mgP/l]0.118
Chlorofil 'a’  [µg/l]101
Fitoplankton PMPL4.41
Makrofity ESMI0.182
Fitobentos IOJ 0.875
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego ZŁY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio niski
Ocena niepewności stanu chemicznegośredni
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG