Jezioro Zaleskie

Jezioro Zaleskie (obszar dorzecza Wisły) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Bydgoszcz znajduje się na terenie Polski, województwo kujawsko-pomorskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Zaleskie, województwo kujawsko-pomorskie

Jezioro ZaleskieDane
Współrzędne jeziora18.0617964210 / 53.2657518093
Kod jezioraPLLW20547
Województwokujawsko-pomorskie
WIOŚBydgoszcz
DorzeczeWisły
Region wodnyregion wodny Dolnej Wisły
Powierzchnia jeziora62.8 hektarów
Objetość wód jeziora1068.9 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Zaleskie

Jezioro ZaleskieWynik
Rok badań2007
Typ abiotyczny3b
Przewodność [µS/cm]323
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]0.4
Azot ogólny  [mgN/l]2.98
Fosfor ogólny [mgP/l]0.103
Chlorofil 'a’  [µg/l]131.8
Fitoplankton PMPL
Makrofity ESMI
Fitobentos IOJ 
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetyczne
Ocena stanu/potencjału ekologicznego ZŁY
Ocena stanu chemicznego brak oceny
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio niski
Ocena niepewności stanu chemicznegobrak oceny
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną
Żródło ocenocena z badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG