Jezioro Szarek

Jezioro Szarek (obszar dorzecza Wisły) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Olsztyn znajduje się na terenie Polski, województwo warmińsko-mazurskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Szarek, województwo warmińsko-mazurskie

Jezioro SzarekDane
Współrzędne jeziora22.1831736115 / 53.4821290405
Kod jezioraPLLW30122
Województwowarmińsko-mazurskie
WIOŚOlsztyn
DorzeczeWisły
Region wodnyregion wodny Środkowej Wisły
Powierzchnia jeziora133.2 hektarów
Objetość wód jeziora3110.2 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Szarek

Jezioro SzarekWynik
Rok badań1992
Typ abiotyczny6b
Przewodność [µS/cm]
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]
Azot ogólny  [mgN/l]
Fosfor ogólny [mgP/l]
Chlorofil 'a’  [µg/l]
Fitoplankton PMPL
Makrofity ESMI
Fitobentos IOJ 
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetyczne
Ocena stanu/potencjału ekologicznego UMIARKOWANY
Ocena stanu chemicznego brak oceny
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośredni
Ocena niepewności stanu chemicznegobrak oceny
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja
Żródło ocenocena ekstrapolowana na podstawie presji
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG