Jezioro Szczutowskie

Jezioro Szczutowskie (obszar dorzecza Wisły) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Warszawa znajduje się na terenie Polski, województwo mazowieckie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Szczutowskie, województwo mazowieckie

Jezioro SzczutowskieDane
Współrzędne jeziora19.3448125193 / 52.5625487349
Kod jezioraPLLW20013
Województwomazowieckie
WIOŚWarszawa
DorzeczeWisły
Region wodnyregion wodny Środkowej Wisły
Powierzchnia jeziora90.7 hektarów
Objetość wód jeziora1689 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Szczutowskie

Jezioro SzczutowskieWynik
Rok badań2014
Typ abiotyczny3b
Przewodność [µS/cm]399
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
8.9
Widzialność [m]0.6
Azot ogólny  [mgN/l]2.55
Fosfor ogólny [mgP/l]0.083
Chlorofil 'a’  [µg/l]87.4
Fitoplankton PMPL3.94
Makrofity ESMI
Fitobentos IOJ 0.89
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetyczne
Ocena stanu/potencjału ekologicznego SŁABY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio niski
Ocena niepewności stanu chemicznegośredni
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG