Jezioro Tonowskie

Jezioro Tonowskie (obszar dorzecza Odry) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Bydgoszcz znajduje się na terenie Polski, województwo kujawsko-pomorskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Tonowskie, województwo kujawsko-pomorskie

Jezioro TonowskieDane
Współrzędne jeziora17.3509197262 / 52.4615770624
Kod jezioraPLLW10204
Województwokujawsko-pomorskie
WIOŚBydgoszcz
DorzeczeOdry
Region wodnyregion wodny Warty
Powierzchnia jeziora159.9 hektarów
Objetość wód jeziora3189.9 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Tonowskie

Jezioro TonowskieWynik
Rok badań2011
Typ abiotyczny3b
Przewodność [µS/cm]609
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
6.6
Widzialność [m]0.5
Azot ogólny  [mgN/l]3.47
Fosfor ogólny [mgP/l]0.219
Chlorofil 'a’  [µg/l]85.1
Fitoplankton PMPL4.52
Makrofity ESMI0,250*
Fitobentos IOJ 0.46
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego ZŁY
Ocena stanu chemicznego brak oceny
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio niski
Ocena niepewności stanu chemicznegobrak oceny
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja, zasilanie wewnętrzne
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG