Jezioro Wolskie

Jezioro Wolskie (obszar dorzecza Odry) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Bydgoszcz znajduje się na terenie Polski, województwo kujawsko-pomorskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Wolskie, województwo kujawsko-pomorskie

Jezioro WolskieDane
Współrzędne jeziora17.3726523156 / 52.4649175387
Kod jezioraPLLW10203
Województwokujawsko-pomorskie
WIOŚBydgoszcz
DorzeczeOdry
Region wodnyregion wodny Warty
Powierzchnia jeziora185 hektarów
Objetość wód jeziora20971 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Wolskie

Jezioro WolskieWynik
Rok badań2008
Typ abiotyczny3a
Przewodność [µS/cm]557
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]2.9
Azot ogólny  [mgN/l]1.71
Fosfor ogólny [mgP/l]0.077
Chlorofil 'a’  [µg/l]14
Fitoplankton PMPL
Makrofity ESMI0.423
Fitobentos IOJ 
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetyczne
Ocena stanu/potencjału ekologicznego UMIARKOWANY
Ocena stanu chemicznego brak oceny
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio niski
Ocena niepewności stanu chemicznegobrak oceny
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja
Żródło ocenocena z badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG