Jezioro Tuchomskie

Jezioro Tuchomskie (obszar dorzecza Wisły) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Gdańsk znajduje się na terenie Polski, województwo pomorskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Tuchomskie, województwo pomorskie

Jezioro TuchomskieDane
Współrzędne jeziora18.2215765435 / 54.2607586854
Kod jezioraPLLW20742
Województwopomorskie
WIOŚGdańsk
DorzeczeWisły
Region wodnyregion wodny Dolnej Wisły
Powierzchnia jeziora134.7 hektarów
Objetość wód jeziora3802.2 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Tuchomskie

Jezioro TuchomskieWynik
Rok badań2013
Typ abiotyczny3b
Przewodność [µS/cm]216
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
8.6
Widzialność [m]0.5
Azot ogólny  [mgN/l]3.49
Fosfor ogólny [mgP/l]0.276
Chlorofil 'a’  [µg/l]126.6
Fitoplankton PMPL4.24
Makrofity ESMI
Fitobentos IOJ 
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego ZŁY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio niski
Ocena niepewności stanu chemicznegośredni
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG