Jezioro Wielkie

Jezioro Wielkie (obszar dorzecza Odry) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Poznań znajduje się na terenie Polski, województwo wielkopolskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Wielkie, województwo wielkopolskie

Jezioro WielkieDane
Współrzędne jeziora16.1558007949 / 52.3833787971
Kod jezioraPLLW10276
Województwowielkopolskie
WIOŚPoznań
DorzeczeOdry
Region wodnyregion wodny Warty
Powierzchnia jeziora259.3 hektarów
Objetość wód jeziora25061.2 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Wielkie

Jezioro WielkieWynik
Rok badań2014
Typ abiotyczny2a
Przewodność [µS/cm]507
% O2 w hypolimnionie2
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]2.3
Azot ogólny  [mgN/l]1.53
Fosfor ogólny [mgP/l]0.039
Chlorofil 'a’  [µg/l]17.9
Fitoplankton PMPL3.86
Makrofity ESMI0.709
Fitobentos IOJ 0.407
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego SŁABY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośredni
Ocena niepewności stanu chemicznegowysoki
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja, zasilanie wewnętrzne
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG