• minsk
    Europa

    Mińsk – miasto od podstaw

    Białoruś przez wiele wieków była częścią terytorium Rzeczypospolitej. Mińsk aż do zaborów był jednym z polskich miast. Pierwsze wzmianki o grodzie pochodzą z XI wieku. Jednakże liczne wojny i klęski konsekwentnie niszczyły mińskie zabytki. Podczas II wojny światowej Mińsk był jednym z trzech najbardziej zniszczonych miast Europy. Miasto na zawsze utraciło swą średniowieczną duszę.   O ile warszawską starówkę odbudowano w całości, o tyle Mińsk postanowiono wybudować od podstaw. Na miejscu ruin stworzono nowe miasto i wprowadzono nowy porządek urbanistyczny, wytyczono nowe ulice i place. Architekturę zdominował styl socrealistyczny, zwany często stylem „stalinowskiego empire’u”. Zachowano jedynie kilka fragmentów dawnego miasta: w obrębie starego grodu – okolice soboru św. Ducha, oraz…