Jezioro Brdowskie

Jezioro Brdowskie (obszar dorzecza Odry) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Poznań znajduje się na terenie Polski, województwo wielkopolskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Brdowskie, województwo wielkopolskie

Jezioro BrdowskieDane
Współrzędne jeziora18.4324814002 / 52.2113894559
Kod jezioraPLLW10390
Województwowielkopolskie
WIOŚPoznań
DorzeczeOdry
Region wodnyregion wodny Warty
Powierzchnia jeziora198.2 hektarów
Objetość wód jeziora4448.2 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Brdowskie

Jezioro BrdowskieWynik
Rok badań2014
Typ abiotyczny3b
Przewodność [µS/cm]446
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
0.3
Widzialność [m]0.8
Azot ogólny  [mgN/l]2.54
Fosfor ogólny [mgP/l]0.061
Chlorofil 'a’  [µg/l]64.4
Fitoplankton PMPL3.43
Makrofity ESMI0.136
Fitobentos IOJ 0.589
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego SŁABY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośredni
Ocena niepewności stanu chemicznegowysoki
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG