Jezioro Przedecz

Jezioro Przedecz (obszar dorzecza Odry) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Poznań znajduje się na terenie Polski, województwo wielkopolskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Przedecz, województwo wielkopolskie

Jezioro PrzedeczDane
Współrzędne jeziora18.5309807283 / 52.2025977038
Kod jezioraPLLW10387
Województwowielkopolskie
WIOŚPoznań
DorzeczeOdry
Region wodnyregion wodny Warty
Powierzchnia jeziora88 hektarów
Objetość wód jeziora706.2 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Przedecz

Jezioro PrzedeczWynik
Rok badań2014
Typ abiotyczny3b
Przewodność [µS/cm]442
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
9.9
Widzialność [m]0.5
Azot ogólny  [mgN/l]4.37
Fosfor ogólny [mgP/l]0.163
Chlorofil 'a’  [µg/l]90.6
Fitoplankton PMPL3.67
Makrofity ESMI0.124
Fitobentos IOJ 
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetyczne
Ocena stanu/potencjału ekologicznego SŁABY
Ocena stanu chemicznego brak oceny
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio niski
Ocena niepewności stanu chemicznegobrak oceny
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG