Jezioro Garczyno

Jezioro Garczyno (obszar dorzecza Wisły) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Gdańsk znajduje się na terenie Polski, województwo pomorskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Garczyno, województwo pomorskie

Jezioro GarczynoDane
Współrzędne jeziora17.5348668833 / 54.0717233061
Kod jezioraPLLW20481
Województwopomorskie
WIOŚGdańsk
DorzeczeWisły
Region wodnyregion wodny Dolnej Wisły
Powierzchnia jeziora113.4 hektarów
Objetość wód jeziora5469.1 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Garczyno

Jezioro GarczynoWynik
Rok badań2013
Typ abiotyczny3a
Przewodność [µS/cm]236
% O2 w hypolimnionie0.3
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]1.1
Azot ogólny  [mgN/l]1.08
Fosfor ogólny [mgP/l]0.166
Chlorofil 'a’  [µg/l]31.6
Fitoplankton PMPL2.67
Makrofity ESMI
Fitobentos IOJ 
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetyczne
Ocena stanu/potencjału ekologicznego UMIARKOWANY
Ocena stanu chemicznego brak oceny
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio niski
Ocena niepewności stanu chemicznegobrak oceny
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG