Jezioro Wierzysko

Jezioro Wierzysko (obszar dorzecza Wisły) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Gdańsk znajduje się na terenie Polski, województwo pomorskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Wierzysko, województwo pomorskie

Jezioro WierzyskoDane
Współrzędne jeziora17.5927603836 / 54.0623094013
Kod jezioraPLLW20647
Województwopomorskie
WIOŚGdańsk
DorzeczeWisły
Region wodnyregion wodny Dolnej Wisły
Powierzchnia jeziora57.5 hektarów
Objetość wód jeziora2620.5 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Wierzysko

Jezioro WierzyskoWynik
Rok badań2013
Typ abiotyczny3b
Przewodność [µS/cm]412
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
3.3
Widzialność [m]0.9
Azot ogólny  [mgN/l]2.85
Fosfor ogólny [mgP/l]0.48
Chlorofil 'a’  [µg/l]150.5
Fitoplankton PMPL4.49
Makrofity ESMI0,287*
Fitobentos IOJ 0.635
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego ZŁY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośredni
Ocena niepewności stanu chemicznegowysoki
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUgospodarka komunalna, rolnictwo z zabudową rozproszoną, zasilanie wewnętrzne
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG