Jezioro Jeziorak

Jezioro Jeziorak (obszar dorzecza Wisły) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Olsztyn znajduje się na terenie Polski, województwo warmińsko-mazurskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Jeziorak, województwo warmińsko-mazurskie

Jezioro JeziorakDane
Współrzędne jeziora19.3436018596 / 53.3856527423
Kod jezioraPLLW20116
Województwowarmińsko-mazurskie
WIOŚOlsztyn
DorzeczeWisły
Region wodnyregion wodny Dolnej Wisły
Powierzchnia jeziora3219.4 hektarów
Objetość wód jeziora141594.2 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Jeziorak

Jezioro JeziorakWynik
Rok badań2014
Typ abiotyczny3a
Przewodność [µS/cm]337
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
0.2
Widzialność [m]0.6
Azot ogólny  [mgN/l]2.39
Fosfor ogólny [mgP/l]0.042
Chlorofil 'a’  [µg/l]82.6
Fitoplankton PMPL3.85
Makrofity ESMI0.378
Fitobentos IOJ 0.807
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego SŁABY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio niski
Ocena niepewności stanu chemicznegośredni
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszona, turystyka i rekreacja
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG