Jezioro Majcz Wielki

Jezioro Majcz Wielki (obszar dorzecza Wisły) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Olsztyn znajduje się na terenie Polski, województwo warmińsko-mazurskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Majcz Wielki, województwo warmińsko-mazurskie

Jezioro Majcz WielkiDane
Współrzędne jeziora21.2720432255 / 53.4643227373
Kod jezioraPLLW30168
Województwowarmińsko-mazurskie
WIOŚOlsztyn
DorzeczeWisły
Region wodnyregion wodny Środkowej Wisły
Powierzchnia jeziora163.5 hektarów
Objetość wód jeziora9862.8 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Majcz Wielki

Jezioro Majcz WielkiWynik
Rok badań2014
Typ abiotyczny6a
Przewodność [µS/cm]276
% O2 w hypolimnionie1.7
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]4.6
Azot ogólny  [mgN/l]0.8
Fosfor ogólny [mgP/l]0.015
Chlorofil 'a’  [µg/l]4.3
Fitoplankton PMPL0.47
Makrofity ESMI0.78
Fitobentos IOJ 0.89
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN0.65
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego BARDZO DOBRY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPDOBRY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio wysoki
Ocena niepewności stanu chemicznegośredni
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANU
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG