Jezioro Zdedy

Jezioro Zdedy (obszar dorzecza Wisły) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Olsztyn znajduje się na terenie Polski, województwo warmińsko-mazurskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Zdedy, województwo warmińsko-mazurskie

Jezioro ZdedyDane
Współrzędne jeziora22.1100701935 / 53.4534222312
Kod jezioraPLLW30242
Województwowarmińsko-mazurskie
WIOŚOlsztyn
DorzeczeWisły
Region wodnyregion wodny Środkowej Wisły
Powierzchnia jeziora163.7 hektarów
Objetość wód jeziora1164.8 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Zdedy

Jezioro ZdedyWynik
Rok badań2010
Typ abiotyczny6b
Przewodność [µS/cm]368
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
9.1
Widzialność [m]1.7
Azot ogólny  [mgN/l]1.54
Fosfor ogólny [mgP/l]0.035
Chlorofil 'a’  [µg/l]10.8
Fitoplankton PMPL1.05
Makrofity ESMI0.687
Fitobentos IOJ 0.725
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN0.58
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego DOBRY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPDOBRY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio wysoki
Ocena niepewności stanu chemicznegośrednio niski
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANU
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG