image 2024 02 04T160946.503
Przydatne informacje i porady

Jakie kraje należą do Wielkiej Brytanii?

Wielka Brytania, oficjalnie Zjednoczone Królestwo Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej, to państwo wyspiarskie w Europie Zachodniej. Składają się na nią Anglia, Walia, Szkocja i Irlandia Północna. Na wyspie Wielka Brytania znajduje się jedyna granica lądowa z innym państwem – Irlandią. Wielka Brytania posiada również kilkanaście terytoriów zależnych, takich jak Gibraltar czy Falklandy. Należy do Wspólnoty Narodów i miała status członka Unii Europejskiej do 2020 roku. Jest krajem rozwiniętym i pełni istotną rolę na arenie międzynarodowej.

Podsumowanie

  • Wielka Brytania składa się z Anglii, Walii, Szkocji i Irlandii Północnej.
  • Jedyna granica lądowa Wielkiej Brytanii znajduje się między Anglią a Irlandią.
  • Wielka Brytania posiada również kilkanaście terytoriów zależnych.
  • Wielka Brytania należała do Unii Europejskiej do 2020 roku.
  • Wielka Brytania jest ważnym państwem na arenie międzynarodowej.

Geografia Wielkiej Brytanii

image 2024 02 04T161008.372

Wielka Brytania składa się z kilku wysp, z których największą jest Wielka Brytania właściwa. Wyspa ta jest górzysta, zwłaszcza na zachodzie, gdzie znajdują się góry i wzgórza. Na wschodzie wysokość wzniesień opada łagodnie.

Wzdłuż wybrzeży występują pływy morskie, a rzeki uchodzą estuariami. Na obszarze Wielkiej Brytanii znajdują się również liczne jeziora, z których najbardziej znane to Jezioro Windermere i Jezioro Loch Ness. Wielka Brytania otoczona jest przez Ocean Atlantycki, Morze Północne, kanał La Manche i Morze Irlandzkie.

Polityka Wielkiej Brytanii

Wielka Brytania jest monarchią parlamentarną, gdzie głową państwa jest król lub królowa, obecnie Karol III. W praktyce jednak władza polityczna należy głównie do parlamentu, który jest odpowiedzialny za ustawodawstwo i kontrolę rządu. Wielka Brytania posiada system dwuizbowy, składający się z Izby Gmin i Izby Lordów. Rząd jest wybierany na podstawie wyborów parlamentarnych i na czele stoi premier, który jest liderem partii politycznej, która zdobyła najwięcej miejsc w Izbie Gmin.

  • Monarchia parlamentarna – głową państwa jest obecnie Karol III
  • Parlament – odpowiedzialny za ustawodawstwo i kontrolę rządu
  • System dwuizbowy – Izba Gmin i Izba Lordów
  • Wybory parlamentarne – na czele rządu stoi premier, lider partii politycznej z największą ilością miejsc w Izbie Gmin

Gospodarka Wielkiej Brytanii

Wielka Brytania jest jedną z największych gospodarek świata. Jej PKB należy do najwyższych na świecie zarówno pod względem nominalnym, jak i parytetu siły nabywczej. Gospodarka Wielkiej Brytanii opiera się na różnorodnych sektorach, które odgrywają istotną rolę w tworzeniu bogactwa dla kraju.

Jednym z kluczowych sektorów gospodarki Wielkiej Brytanii jest sektor usług. Kraj ten posiada rozwinięty sektor finansowy, bankowy, turystyczny i edukacyjny. Londyn, stolica Wielkiej Brytanii, jest jednym z najważniejszych centrów finansowych na świecie. Duże znaczenie mają również sektory motoryzacyjny, lotniczy, farmaceutyczny i technologiczny, które przyczyniają się do wzrostu PKB i tworzenia miejsc pracy.

Ponadto, Wielka Brytania jest znaczącym producentem energii, zarówno konwencjonalnej, jak i odnawialnej. Kraj ten posiada rozwiniętą infrastrukturę do wydobycia ropy naftowej, gazu ziemnego i węgla. Ponadto, Wielka Brytania inwestuje w energię odnawialną, zwłaszcza w energię wiatrową i słoneczną, aby zmniejszyć uzależnienie od paliw kopalnych i przyczynić się do ochrony środowiska.

Gospodarka Wielkiej Brytanii ma duże znaczenie na arenie międzynarodowej. Kraje z całego świata inwestują w Wielkiej Brytanii, co przyczynia się do wzrostu gospodarczego i tworzenia innowacyjnych rozwiązań. Niemniej jednak, w ostatnich latach Wielka Brytania musiała stawić czoła wyzwaniom związanym z Brexitem i pandemią COVID-19, które miały wpływ na jej gospodarkę.

Religia i kultura Wielkiej Brytanii

Religia dominująca w Wielkiej Brytanii to anglikanizm, który jest również religią państwową. Anglikanizm jest odłamem chrześcijaństwa i ma długą historię w kraju. Jednak Wielka Brytania to także miejsce wielu innych religii, co sprawia, że jest to kraj wielokulturowy i wieloreligijny. Wielcy Brytania gości przedstawicieli różnych religii, takich jak islam, hinduizm, sikhizm i judaizm. To sprawia, że kraj jest bogaty w różnorodność kulturową oraz religijną.

Wielka Brytania ma również wyjątkową kulturę, która wywarła wpływ na wiele innych kultur na świecie. Kultura Wielkiej Brytanii obejmuje literaturę, teatr, muzykę, filmy i sztuki plastyczne. Angielska literatura znana jest z wielu znakomitych pisarzy, takich jak William Shakespeare, Jane Austen czy Charles Dickens. Brytyjski teatr jest ceniony na całym świecie, a brytyjskie filmy zdobywają wiele nagród na międzynarodowych festiwalach. Wielka Brytania jest również znana z wpływu swojej muzyki na cały świat, od The Beatles po muzykę klasyczną i rockową.

Językiem urzędowym Wielkiej Brytanii jest angielski, który jest używany do komunikacji na wszystkich szczeblach rządu i administracji. Jednak w niektórych regionach kraju używa się również innych języków, takich jak walijski, gaelicki czy kornwalijski. Wielka Brytania to kraj o bogatej i różnorodnej kulturze, która ma duże znaczenie na arenie międzynarodowej. Jej wpływ jest widoczny nie tylko w języku angielskim, który jest jednym z najważniejszych narzędzi komunikacji na świecie, ale także w kulturze, sztuce i literaturze. Kultura Wielkiej Brytanii przyczyniła się do kształtowania tożsamości wielu osób nie tylko w kraju, ale i na całym świecie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *