Jezioro Chotkowskie

Jezioro Chotkowskie (obszar dorzecza Wisły) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Gdańsk znajduje się na terenie Polski, województwo pomorskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Chotkowskie, województwo pomorskie

Jezioro ChotkowskieDane
Współrzędne jeziora17.2122712860 / 54.0904337984
Kod jezioraPLLW20997
Województwopomorskie
WIOŚGdańsk
DorzeczeWisły
Region wodnyregion wodny Dolnej Wisły
Powierzchnia jeziora56.7 hektarów
Objetość wód jeziora3058.5 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Chotkowskie

Jezioro ChotkowskieWynik
Rok badań1994
Typ abiotyczny3a
Przewodność [µS/cm]
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]
Azot ogólny  [mgN/l]
Fosfor ogólny [mgP/l]
Chlorofil 'a’  [µg/l]
Fitoplankton PMPL
Makrofity ESMI
Fitobentos IOJ 
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetyczne
Ocena stanu/potencjału ekologicznego UMIARKOWANY
Ocena stanu chemicznego brak oceny
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośredni
Ocena niepewności stanu chemicznegobrak oceny
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną
Żródło ocenocena ekstrapolowana na podstawie presji
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG