Jezioro Grylewskie

Jezioro Grylewskie (obszar dorzecza Odry) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Poznań znajduje się na terenie Polski, województwo wielkopolskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Grylewskie, województwo wielkopolskie

Jezioro GrylewskieDane
Współrzędne jeziora17.1450376288 / 52.5305511006
Kod jezioraPLLW10212
Województwowielkopolskie
WIOŚPoznań
DorzeczeOdry
Region wodnyregion wodny Warty
Powierzchnia jeziora119.1 hektarów
Objetość wód jeziora4329 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Grylewskie

Jezioro GrylewskieWynik
Rok badań2011
Typ abiotyczny3b
Przewodność [µS/cm]575
% O2 w hypolimnioniebrak hypolimnionu
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]0.7
Azot ogólny  [mgN/l]5.32
Fosfor ogólny [mgP/l]0.087
Chlorofil 'a’  [µg/l]59.5
Fitoplankton PMPL3.4
Makrofity ESMI0.221
Fitobentos IOJ 
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetyczne
Ocena stanu/potencjału ekologicznego SŁABY
Ocena stanu chemicznego brak oceny
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio niski
Ocena niepewności stanu chemicznegobrak oceny
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUgospodarka komunalna, rolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja, zasilanie wewnętrzne
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG