Jezioro Lichwińskie

Jezioro Lichwińskie (obszar dorzecza Odry) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Poznań znajduje się na terenie Polski, województwo wielkopolskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Lichwińskie, województwo wielkopolskie

Jezioro LichwińskieDane
Współrzędne jeziora16.0348906370 / 52.4042118868
Kod jezioraPLLW10288
Województwowielkopolskie
WIOŚPoznań
DorzeczeOdry
Region wodnyregion wodny Warty
Powierzchnia jeziora50.3 hektarów
Objetość wód jeziora1403.1 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Lichwińskie

Jezioro LichwińskieWynik
Rok badań2007
Typ abiotyczny3b
Przewodność [µS/cm]341
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
Widzialność [m]2.5
Azot ogólny  [mgN/l]1.3
Fosfor ogólny [mgP/l]0.136
Chlorofil 'a’  [µg/l]7.6
Fitoplankton PMPL
Makrofity ESMI0.803
Fitobentos IOJ 
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetyczne
Ocena stanu/potencjału ekologicznego BARDZO DOBRY
Ocena stanu chemicznego brak oceny
Ocena stanu JCWPbrak oceny
Ocena niepewności stanu ekologicznegośredni
Ocena niepewności stanu chemicznegobrak oceny
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANU
Żródło ocenocena z badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG