Jezioro Tauty

Jezioro Tauty (obszar dorzecza Wisły) należące do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w mieście Olsztyn znajduje się na terenie Polski, województwo warmińsko-mazurskie. Na tej stronie zamieszczamy kompleksowe informacje na temat stanu ekologicznego i chemicznego tego jeziora i wiele innych cennych informacji.

Informacje o jeziorze Tauty, województwo warmińsko-mazurskie

Jezioro TautyDane
Współrzędne jeziora20.0508768654 / 54.1030710001
Kod jezioraPLLW30362
Województwowarmińsko-mazurskie
WIOŚOlsztyn
DorzeczeWisły
Region wodnyregion wodny Dolnej Wisły
Powierzchnia jeziora83.8 hektarów
Objetość wód jeziora1878 metrów sześciennych

Stan ekologiczny i chemiczny jeziora Tauty

Jezioro TautyWynik
Rok badań2015
Typ abiotyczny6b
Przewodność [µS/cm]256
% O2 w hypolimnionie
O2 nad dnem [mgO2
/l]
8.4
Widzialność [m]0.6
Azot ogólny  [mgN/l]2.7
Fosfor ogólny [mgP/l]0.067
Chlorofil 'a’  [µg/l]86.1
Fitoplankton PMPL3.43
Makrofity ESMI0.278
Fitobentos IOJ 0.82
Ichtiofauna LFI+/LFI-CEN
Substancje syntetyczne i niesyntetycznedobry
Ocena stanu/potencjału ekologicznego SŁABY
Ocena stanu chemicznego DOBRY
Ocena stanu JCWPZŁY
Ocena niepewności stanu ekologicznegośrednio niski
Ocena niepewności stanu chemicznegośredni
PRAWDOPODOBNE PRZYCZYNY ZŁEGO STANUrolnictwo z zabudową rozproszoną, turystyka i rekreacja
Żródło ocenocena na podstawie wyników badań zgodnych z RDW
Źródło danych: GIOS

Inne jeziora w Polsce

Generated by MPG