wizzair
Przydatne informacje i porady

Odszkodowanie za odwołanie lub opóźnienie lotu

Podróżni planując wycieczkę do odległych krajów najczęściej dokonują zakupu biletów lotniczych ze sporym wyprzedzeniem. Organizacja transportu jest istotnym elementem każdej wycieczki, a wszelkie komplikacje w postaci odwołania lub opóźnienia lotu mogą nieść poważne konsekwencje dla całego harmonogramu turystyki. Dlatego też prawo europejskie zabezpiecza pasażerów przed tego rodzaju wypadkami i przyznaje prawo do uzyskania odszkodowania. Jak je uzyskać?

Odwołanie lub znaczne opóźnienie lotu

Prawo do uzyskania rekompensaty za tego rodzaju nieprawidłowości zostało zawarte w rozporządzeniu unijnym 261/2004. Zgodnie z nim, pasażerom należy się odszkodowanie, jeżeli ich lot został odwołany minimum 2 tygodnie przed wylotem i przewoźnik nie zaproponował alternatywnej trasy na podobnych warunkach, lub jeśli rejs został opóźniony o ponad trzy godziny.

Trzeba podkreślić, że rekompensata będzie należna tylko wtedy, gdy do problemów z podróżą doszło z winy linii lotniczej. Przewoźnik nie będzie musiał więc zapłacić pasażerom, gdy do opóźnienia lub odwołania lotu doszło z przyczyn niezależnych, tj. “nadzwyczajnych okoliczności”.

Rekompensata – jak się przygotować?

Aby uzyskać odszkodowanie, przede wszystkim trzeba zadbać o dokumenty. Zachowaj kartę pokładową, potwierdzenie rezerwacji lub bilet elektroniczny – będą one podstawą Twoich roszczeń. Oprócz tego ważne będą też komunikaty otrzymywane od przewoźnika – SMSy, maile czy informacje na stronie internetowej. 

Wysokość rekompensaty uzależniona jest od trasy lotu i wynosi od 250,00 do 600,00 euro za osobę. Pamiętaj, że oprócz zryczałtowanego odszkodowania, możesz także uzyskać zwrot dodatkowych kosztów poniesionych np. na transport, nocleg, wyżywienie i napoje – czyli wydatków poniesionych na pokrycie potrzeb, które zafundować powinien przewoźnik.

Dowiedz się więcej na stronie: https://skysupport.pl/wizz-air-opozniony-lub-odwolany-lot/

Reklamacja odwołanego lub opóźnionego lotu

Zebrałeś odpowiedni materiał dowodowy w postaci dokumentów? W tej chwili możesz podjąć pierwszy krok procedury odszkodowawczej – czyli złożenie reklamacji. Wystosować ją można zarówno pisemnie jak i elektronicznie, np. poprzez stronę internetową linii lotniczej. W jej treści wskaż dokładnie okoliczności swojego przypadku, wskaż jakiej kwoty żądasz i załącz stosowne dowody. Termin na wysłanie reklamacji wynosi 1 rok od daty lotu – po tym czasie roszczenie przedawnia się. 

Po dostarczeniu reklamacji przewoźnik ma 30 dni na udzielenie odpowiedzi. Najczęściej przewoźnicy odmawiają wypłaty odszkodowania powołując się na bliżej niezdefiniowaną siłę wyższą. Nie zawsze jednak pasażerowie zgadzają się z takim werdyktem i wtedy najlepszym rozwiązaniem jest wytoczenie powództwa przeciwko linii lotniczej.

Pozew przeciwko linii lotniczej

Otrzymałeś decyzję odmowną w sprawie wypłaty odszkodowania? A może nie wysłałeś jeszcze reklamacji i chcesz, żeby zajął się tym specjalista? W takiej sytuacji najlepiej jest nawiązać współpracę z kancelarią zajmującą się reprezentowaniem klientów w sprawach o prawo lotnicze. Profesjonalny pełnomocnik dokona analizy Twojego przypadku, sporządzi dostosowaną do sytuacji reklamację i przeprowadzi w Twoim imieniu proces sądowy. Biegła znajomość nie tylko prawa unijnego, praw pasażerów, a także procedur sądowych będą niezbędnymi atrybutami w toku całego postępowania odszkodowawczego. Wreszcie, największą zaletą skierowania sprawy odszkodowawczej do pośrednika jest fakt, że wysoce żmudny i sformalizowany proces nie będzie Twoim bieżącym zmartwieniem. 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *