20211027105105 g7f9e753ad2cfbca85a1df604a0de5292da0902285b582cecec1074e9f473d36a0a15b4e8b58f2c85d496b6fadeeb613d 640.jpg
Polska

Atrakcje w Olsztynie

Olsztyn jest miastem, które jest na prawach powiatu, a także jest to stolica województwa warmińsko-mazurskiego. Jest to miasto, które stanowi w tym regionie główny ośrodek w życiu kulturowym, gospodarczym i edukacyjnym.

Miasto to leży w pasie moren czołowych, które pochodzą z czasów ostatniego zlodowacenia, co wpływa na ciekawe ukształtowanie tego terenu.

Przez Olsztyn przepływają też cztery rzeki. Są to Łyna, Skanda, Wadąg i Kortówka. W tych okolicach znajduje się również 15 jezior.

Olsztyn to miasto o bardzo długiej tradycji. W związku z tym istnieje tam wiele zabytków z bardzo odległych czasów, a także inne atrakcje turystyczne, które z pewnością są warte poznania i zobaczenia. Miasto leży m. in na Europejskim Szlaku Gotyku Centralnego, a także na Szlaku Zamków Gotyckich i na Szlaku Grunwaldzkim.

Zabytki sprzed wielu lat i inne atrakcje dla turystów, które warte są odwiedzenia

Jednym z najbardziej atrakcyjnych i chętnie odwiedzanych przez turystów zabytkiem w tym mieście jest Zamek Kapituły Warmińskiej w Olsztynie. Został on wybudowany w XIV w., a jego stylem jest gotyk. Zamek przede wszystkim miał spełniać role obronne oraz miał być siedzibą administratora dóbr kapituły. Osobą, która była najbardziej znaną z mieszkańców tego zamku był Mikołaj Kopernik. Śladem jego zamieszkania jest m. in. tablica astronomiczna, która zachowała się do dziś i wisi na jednej ze ścian. Bez wątpienia jednym z ciekawszych elementów tej budowli, które są unikatowe i rzadko spotykane, są sklepienia kryształowe, czyli sklepienie, które stosowane było w późnym okresie gotyku. Na początku zamek składał się z prostego skrzydła, które znajdowało się na jednej ze stron w czworokątnym dziedzińcu.

Zamek otoczony był również murami obronnymi i fosą. Wieża pochodząca z XIV w. została przebudowana w czasie renesansu i od tej pory była to okrągła wieża na czworokątnej podstawie. Zamek ten odegrał dużą rolę m. in. podczas wojen krzyżackich. Obecnie w tym budynku mieści się Muzeum Warmii i Mazur.

Muzeum Warmii i Mazur, które znajduje się w Zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie, skupia się przede wszystkim na przedstawieniu i prezentacji zabytków z rejonów Warmii i Mazur. Zabytki te obejmują różne zakresy. Jest to więc sztuka, archeologia, historia, rzemiosło artystyczne, kultura ludowa, czy też piśmiennictwo. Ponadto w dużej części zbiory, które tam się znajdują, pochodzą z muzeów z byłych Prus Wschodnich. Wśród zbiorów tego muzeum znaleźć można różnorodne i bardzo ciekawe elementy i zabytki, takie jak m. in. kolekcje rzeźby gotyckiej, kolekcje malarstwa o charakterze religijnym z terenów Warmii, a także kolekcje portretów holenderskich, jak również współczesnej grafiki. W bibliotece się tam znajdującej jest jedyny w Polsce inkunabuł medyczny, który pochodzi z biblioteki należącej do M. Kopernika.

Ciekawym zabytkiem architektury o charakterze sakralnym jest również Kościół św. Wawrzyńca w Olsztynie. Pochodzi on z XIV w. Jest to kościół wybudowany w stylu późnego gotyku, wybudowany został z cegły o wiązaniu polskim. Został wybudowany na granitowym fundamencie. We wnętrzu tego kościoła zauważyć można natomiast wyposażenie pochodzące z epoki późnego baroku. Ściany wewnętrzne posiadają ostrołukowe wnęki. Ciekawym elementem, widocznym od zewnętrznej strony, jest również terakotowy fryz, na którym znajdują się motywy popiersi w arkadach, a także motywy roślinne. Wieża, w dużej mierze mająca styl gotycki, zbudowana została z polnych kamieni. W górnej części jest natomiast drewniana i ma konstrukcję słupową. Ołtarz główny przedstawia motyw związany z św. Wawrzyńcem, natomiast ołtarze boczne pochodzą z początku XVIII w.

Innym, ciekawym zabytkiem, pochodzącym z dawnych lat, jest Stary Ratusz w Olsztynie. Jest to budowla, która w swej pierwotnej postaci wykazywała cechy przede wszystkim późnego gotyku, natomiast następnie przebudowana została w stylu barokowym. Jest to najstarsza siedziba władz miejskich oraz sądowniczych w tym mieście. Obecnie służy jako gmach biblioteki. Budynek został wybudowany na planie prostokąta jako budowla piętrowa. Budynek, tak jak większa część miasta, został spalony w połowie XVII wieku, a następnie został odbudowany. W tym właśnie czasie w budynku pojawił się nowy element, czyli wieża, którą główną rolą było stanowienie wartowni. W piwnicach tego Starego Ratusza rozwijał się w tym czasie również handel. Średniowieczne piwnice to te elementy budynku, które uznawane są za najbardziej atrakcyjne pod względem wartości zabytkowej. Znajdują się on w jednym ze skrzydeł.

Po więcej atrakcji w Olsztynie warto zajrzeć na podroztrwa.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *